دیدگاه سروان آمریکایی درباره شهید صیاد شیرازی

خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا)- هیبت‌الله اسدی، نویسنده حوزه دفاع مقدس: در بعد ازظهر يكی ازروزهای پاييزی سال 1343 در پارك ناظميه دانشكده افسری‌(دانشگاه افسری امام علی(ع) امروز) نشسته بودم و غرق در روياهای شيرين جوانی كه ناگهان دستی محبت‌آميز را روی شانه‌هايم حس كردم و از من این‌گونه پرسش کرد:

سلام، چرا تنها نشسته‌ای، به چه فكرمی‌كردی؟ و…
و از اینجا دوستی ما آغاز شد البته بايد اعتراف كنم، ظاهر آراسته، سرزندگی و شادابی علی‌آقا در محوطه و برخوردهای لحظه‌ای و ناخودآگاه با او، توجه هر كسی را به خود جلب می‌كرد، من هم استثنا نبودم.

میان مهربانان کی توان گفت / که یارمن چنین گفت و چنان کرد (حافظ)

در يک اقدام نمادين حدود يک ماه پس از شهادت امير سرافراز ارتش اسلام، در همايش هم‌دوره‌ها خطاب به آنان گفتم: “می‌خواهم برای دانشجويان دانشگاه از ويژگی‌‌های دوران دانشجويی شهيد صحبت كنم.» با توجه به اينكه انعكاس رأی و عقيده جمعی هميشه بر نظر فردی ارجحيت دارد، خواهش كردم هر كس چند مورد از ويژگی‌‌های شهيد را كه از دوران دانشجويی به ياد دارد بنويسد. اين عزيزان با رضايت كامل اين كار را كردند و من آن‌را جمع‌بندی كردم.

ويژگی‌‌های مطرح شده، خلاصه‌ای از خصوصيات اخلاقی و رفتاری دانشجو علی صياد شيرازی در دانشگاه افسری بود كه در ياد و خاطر همكارانشان پس از 35 سال باقی مانده بود. اميدوارم سرمشق جوانان پرشور و فداكار كشور عزيز اسلامی ايران كه در جستجوی الگوی مناسب هستند قرار گيرد:

1ـ صیاد شیرازی همواره نماز را سروقت و با خضوع و خشوع فراوان به جاي مي‌آورد.

2ـ وضع ظاهري وی هميشه تميز و مرتب بود و از اين بابت الگوي ديگر دانشجويان بود.

3ـ بسيار ورزيده و سرحال بود، به طوري كه در دوره چتربازي و رنجر (تكاوري) با قاطعيت نفر اول دوره شد.

4ـ شادی و شعف و اميدواری هميشه از چهره وی نمايان بود، به نحوی كه همه دانشجويان را ناخودآگاه به سمت خود جلب می‌کرد.

5ـ همواره مورد لطف و احترام فرماندهان رده‌های مختلف بود و اين ناشی از خصائل بسيار نيكوی وی در تمام زمينه‌های اخلاقی و رفتاری بود.

6ـ فوق‌العاده مسؤليت‌پذير بود و مسؤليت‌های محوله را با آغوش باز می‌پذيرفت و به نحو احسن انجام می‌داد. از اين نظر بارها مورد تشويق قرار گرفت.

7ـ فوق‌العاده امين و درستكار بود، در طول مدتی كه به‌عنوان عامل پرداخت حقوق دانشجويان گروهان انجام وظيفه می‌كرد، برای اينكه قادر باشد تا ده شاهی آخر مقرری دانشجويان را بپردازد، به مغازه‌های اطراف دانشكده مراجعه می‌‌كرد و پول خُرد تهيه می‌کرد. (ده شاهی برابر نيم ريال)

8ـ به عقايد و نظرات ساير دانشجويان بسيار احترام می‌گذاشت و هيچ‌وقت درصدد تحميل نظرات، حتی عقايد مذهبی خود، به ديگران برنمی‌آمد.

9ـ بسيار رازدار بود، به طوری كه اغلب دانشجويان مسائل شخصی و حتی خانوادگی خود را با وی در ميان می‌‌گذاشتند.

10ـ به خانواده خود نيز بسيار پايبند و برای پدر و مادرخود احترام فراوان قايل بود.

روزی در غذاخوری دانشگاه فورت سیل آمریکا به‌طور تصادفي سروانی آمريكايی در صف غذا بين علی و من قرار داشت. علی به عادت هميشگی در انتخاب غذا كمی تأمل می‌‌كرد و تا از ماهيت غذايی مطمئن نمی‌‌شد آن را انتخاب نمی‌‌كرد. سروان با ديدن او در حالی كه سرش را تكان می‌‌داد رو به من كرد و گفت: “او با همه فرق دارد» همين جمله كوتاه كه نشانی از هوش و سرعت در شناخت سروان آمريكايی را درخود دارد مرا واداشت علی را رها كنم و بر سر ميز او بنشينم و علت قضاوت او را جويا شوم.

سروان كه می‌دانست من فهم درستی از زبان انگليسی ندارم با جملاتی كوتاه و ساده چنين گفت: “او را هرکجا می‌بینم با دیگران فرق دارد. متفاوت در پوشیدن، متفاوت در خوردن، متفاوت در تفریح کردن، متفاوت در درس خواندن، متفاوت در کارکردن، متفاوت در شخصیت و خلاصه متفاوت در همه چیز و در پايان مثل اينكه او را مجبور كرده بودند از علی تعريف و تمجيد كند، با حرارت و تأكيد روی كلماتش ادامه داد: او با همه شما خارجی‌ها فرق دارد، او یک جنتلمن است، مطمئن هستم به سرعت پیشرفت خواهد کرد و به راس هرم خواهد رسید.»

جالب است بدانيم آنچه را نقل کردم برای رونق دادن به نوشته‌هايم نيست و يا گفته‌های يک همكار كه به طور سنتی به علی علاقه‌مند است و می‌‌خواهد او را بزرگ كند نيست و حتی گفته‌های يک هموطن كه علی را به خاطر بزرگی‌‌اش می‌‌شناسد نيز نيست، بلكه گفته‌های يک آمريكايی است كه علي را به طور تصادفی در چند مورد زير نظر داشته است و او را متفاوت ديده است و من مدت‌ها پس از اين گفتمان يک ‌جانبه به اين موضوع فكر می‌‌كردم كه چرا او با همه فرق دارد؟ تا اينكه جواب سؤال خود را از زبان بزرگی در كتاب “انديشه‌های خوب» يافتم. “تا نگرش خود را عوض نكنيد، نمی‌‌توانيد كار متفاوت انجام دهيد.»

و او با نگاهی متفاوت به جامعه آن روز آمريكا نگاه می‌كرد و همين بود كه ديگران و از‌ جمله سروان طرف گفت‌وگوی من را در مدت بسيار كوتاهی به چنين قضاوتی رسانده بود كه من و بسيار كسان ديگر از آشنايان علی پس از سال‌ها به آن رسيده‌ايم و اين از ويژگي‌های علی بود كه اگر می‌‌خواست و اراده می‌‌كرد به سرعت ‌می‌‌توانست ديگران را حتی اگر يک خارجی و بيگانه با فرهنگ او باشد، تحت تأثير رفتار خود قرار دهد و در آمريكا او چنين اراده‌ای را از خود نشان داد و قضاوت تحسين‌‌برانگيز استادان، دانشجويان و كاركنان را نسبت به خود جلب كرد و موجبات سرافرازی ما را به‌عنوان يک هموطن فراهم کرد.
روح و روانش شاد